Baggrund
Langeland er smuk og Langeland er befolket af rare respektfulde mennesker der vil hinanden det godt. Langeland har ressourcerne til skabe et godt liv i harmoni med øens skønne natur.
Alt for længe er historien blevet den forkerte, nu vender vi udviklingen og genopfinder en udviklingsmodel, hvor langelænderne vil stå ved roret.

 

Vision
At skabe flere arbejdspladser ved at øge den lokaløkonomiske aktivitet og forøge værditilføjelsen til de ressourcer Langeland har. At effektuere en udvikling baseret på de menneskelige og naturlige ressourcer Langeland har. Udviklingen baseres på lokalt andelsejerskab.

Hvem
Besindige borgere på Langeland har sat sig sammen i paraplyorganisationen: AndelsTanken Langeland for i konkrete arbejdsgrupper for at nytænke og tage ansvar for øens fremtid. I februar 2016 blev AndelsTanken Langelands Støtteforening stiftet.

Hvordan
Paraplyorganisationen er upolitisk og vil være fødselshjælper for de forskellige konkrete handlingsplaner der fremmer visionen.

Mål
Vi vil fremme et stolt og stærkt lokalsamfund, hvor de økonomiske, sociale, naturlige og kulturelle forhold forbedres for alle. På baggrund af et stærkt langelandsk fælleskab, der arbejder effektivt for at skabe den ønskede fremtid, demonstreres en decentral udviklingsmodel i Danmark.