Bæredygtig Bosætning

Mange kommuner har afsat jord til bæredygtig bosætning, samtidig med at mange danskere ønsker at bosætte sig bæredygtigt – men projekterne lever ofte ikke op til forventningerne. På den ene side skræmmer økolandsbysprojekterne, med deres ofte rodede udviklingsprocesser, på den anden side udbyder mange kommuner parcelhusgrunde med grønne krav som opfattes som begrænsninger af de, der normalt køber parcelhusgrunde. Parterne mødes ikke. Det vil AndelsTanken forsøge at råde bod på.

Vi vil slå bro imellem de mange erfaringer fra bæredygtig bosætning globalt og ekspertise fra professionel projektudvikling. Professionaliseringen betyder industrialiseret byggeri, fælles billige finansieringsløsninger og et selvforsynende grønt energinet finansieret separat ved udstedelse af grønne gældsbeviser/obligationer. Det betyder ligeledes en professionel tilgang til jura og myndighedsgodkendelser.

Visionen er at demonstrere et moderne liv med et minimalt fodaftryk, hvor vores økonomiske, sociale og kulturelle behov bliver opfyldt så lokalt som muligt, at skabe bydele der naturligt passer ind i eksisterende lokalmiljøer. Det er åbne bydele der tilføjer nye aspekter til en nødvendig lokalisering. Vi introducerer en ny praktisk måde at tænke ressourcer, økonomi, fællesskab og lokalmiljø på. Projektet er organiseret så det reflekterer den nye demokratiske kultur, som skabelsen af et bæredygtigt Danmark fordrer. Projektet bygger på sociokratiske organisations principper som tilbyder organisationsværktøjer, der hele tiden fokuserer på det fælles mål og den mest effektive demokratiske måde at nå til løsningen af en udfordring.

Projektet ønsker at fremme den sociale bæredygtighed, ved at etablere andelsbaserede ejerskabsstrukturer der placerer det reelle ejerskab og ansvar hos beboerne. Beboerne deltager i formålsbaserede interesse- og nødvendighedsfællesskaber, disse strukturer etableres i projektfasen.

Beboerne er således ejere af hele projektet, inklusiv jorden, fælleshusene og infrastrukturen. De er organiseret efter deres interesseområder i cirkler der tager beslutninger omkring de områder de er involveret i. Hver cirkel har veldefinerede beslutningskompetencer og arbejder derfor i et hierarki af formål og ikke magt. En sådan struktur, inspireret af sociokratiske principper, sikrer maksimal indflydelse samtidig med at den sikrer effektivitet i administrationen af fælles interesser.

Besøg Bæredygtig Bosætning Nordsjælland