AndelsTanken Langeland

Bæredygtighedsudfordringerne og den regionale skævvridning af den danske økonomi kan og skal løses. En debat der er præget af skænderi, i stedet for løsninger hjælper os ikke. Ved at fokusere på samarbejde og lokalt ejerskab kan vi samles om at løse de udfordringer vi står overfor. AndelsTanken mener, at vi ved at trække på de danske andelsøkonomiske erfaringer og globale omstillingsprojekter kan skabe konkrete modeller for hvorledes vi kan reformere os frem til bæredygtighed og demokratisering af økonomien.

På Langeland har en række erfarne og målrettede borgere startet AndelsTanken Langeland for at demonstrere en ny lokaliseret udviklingsmodel.

Besøg AndelsTanken Langeland