AndelsTanken er en forening, der søger at igangsætte og understøtte andelsbaserede og lokalt forankrede projekter og handlingsplaner, der bidrager til en social og miljømæssig bæredygtig omstilling af det danske samfund.

Med udgangspunkt i de gamle andelsprincipper, som bla. har været grundstenen til de danske brugsforeninger og mejerier, vil vi genoplive andelsbevægelsen som løsningsmodel for de grundlæggende udfordringer vi i dag står overfor.

Med AndelsTankens viden og support vil foreningen tilbyde hjælp til borgere, der ønsker bedre og billigere fødevarer, større grad af fællesskab, et sundt og levedygtigt miljø samt en stabil og demokratisk økonomi.